1

Podkładki

WIŚNIA

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
EKOWIS  19.03.2021 r.
S 688
08.03.2021 r.
S 263
Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 08.03.2051 r.
 
GALENA 21.01.2013 r.
S 602
 
GRANDA 03.04.2020 r.
S 660
01.04.2020 r.
S 254
Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 01.04.2050 r.
 
LUCYNA 14.04.1997 r. 
S 296
19.06.1995 r.
S 14
Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.
SABINA 14.04.1997 r. 
S 297
WANDA 14.04.1997 r. 
S 295

PODKŁADKI GRUSZY

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
BELIA 05.05.1994 r. 
S 239
DORIA 05.05.1994 r. 
S 240
ELIA 05.05.1994 r. 
S 238
PIGWA S1 02.01.1991 r. 
S 160

PODKŁADKI JABŁONI

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
P 14 02.01.1991 r. 
S 168
P 16 02.01.1991 r. 
S 167
P 22 02.01.1991 r. 
S 166

P 59
 
14.04.1997 r.
S 272
 
09.01.1996 r. 
S 21
Podkładka chroniona wyłącznym prawem
na terenie Polski do 08.01.2016 r.
 
 60 02.01.1991 r. 
S 165
P 66 20.03.2000 r. 
S 378
20.03.2000 r. 
S 63
Podkładka chroniona wyłącznym prawem
na terenie Polski do 19.03.2030 r.
P 67 20.03.2000 r. 
S 379
Podkładka chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do dnia 31.12.2045 r.
UE 40350
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o.
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji
tel. (0-46) 815-78-52
fax. (0-46) 815-77-13
e-mail: oems@oems.pl
www.oems.pl

PODKŁADKI ŚLIWY

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
ALINA Ałycza-5 28.01.2002 r. 
S 422
28.01.2002 r. 
S 74
Odmiana chroniona
wyłącznym prawem 
na terenie Polski 
do 27.01.2032 r.
 
AGATA 25.06.1996 r. 
S 266
AMELIA 25.06.1996 r. 
S 264
ANNA 25.06.1996 r. 
S 265

PODKŁADKI WIŚNI

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
PIAST 12.06.1992 r. 
S 231
18.06.1998 r. 
S 47
Odmiana chroniona
wyłącznym prawem 
na terenie Polski 
do 17.06.2028 r.
Tadeusz Zaparuszewski
Gospodarstwo Ogrodnicze
Guźlin 16A
87-880 Brześć Kujawski
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
tel. 501 030 655
POPIEL 12.06.1992 r. 
S 232
18.06.1998 r. 
S 48
Odmiana chroniona
wyłącznym prawem 
na terenie Polski 
do 17.06.2028 r.
Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie CHWIRAM Sp. z o.o.
Chwiram 90, 78-600 Wałcz
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
tel. 067 258 94 52
fax. 067 258 04 61
e-mail: chwiram@chwiram.pl
e-mail szkółki: chwiram_ogrody@chwiram.pl

WSTAWKI DLA CZEREŚNI

NAZWA PODKŁADKI REJESTR ODMIAN
DATA I NR WPISU
KSIĘGA OCHRONY 
WYŁĄCZNEGO PRAWA
DATA I NR WPISU
LICENCJOBIORCY
FRUTANA– wstawki 
dla czereśni
16.03.1999 r. 
S 353