Obchody 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych

Warszawa, 12 września 2022 r.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB), 12 września 2022 r., w Auli Politechniki Warszawskiej, zgromadzili się przedstawiciele 91 polskich jednostek prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Rada Główna Instytutów Badawczych, której od tego roku przewodniczy prof. Henryk Skarżyński, reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Podczas uroczystego posiedzenia Rady, zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Wyróżnienie dla Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego odebrałam Pani Dyrektor prof. dr hab. Dorota Konopacka. W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab.  Ryszard Hołownicki – Wiceprzewodniczący RGIB, Kierownik Zakładu Agroinżynierii, dr hab. Paweł Konopacki, prof. IO oraz przedstawiciele Zakładu Upowszechniania i Promocji IO-PIB.

Przybyli goście mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych. Na stoisku naszej jednostki zaprezentowano m.in.: model akumulatora ciepła o złożu kamiennym do dogrzewania roślin uprawianych pod osłonami (projekt „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”, o akronimie HortiEnergia, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) oraz owoce maliny ‘Poemat’ − odmiany deserowej, hodowli Instytutu Ogrodnictwa ‒ PIB, powtarzającej owocowanie, mało podatnej na choroby i szkodniki, polecanej do uprawy towarowej.

Materiały dot. Jubileuszowego Posiedzenia dostępne na stronie: https://rgib.org.pl/