Ochrona prawna – wyroki sądowe

Wyciąg z wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 22 sierpnia 2012 r.
dotyczący naruszenia wyłącznego prawa Instytutu Ogrodnictwa do porzeczki czarnej odmiany TIBEN