Malina

Odmiany maliny wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

BENEFIS

08.02.2006 r. 
S 521

16.02.2006 r. 
S 140

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
BESKID

13.02.1991 r. 
S 217

-

-

LASZKA
 

08.02.2006 r. 
S 522

 

16.02.2006 r. 
S 139

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

LITACZ 

02.03.2012
S592

 

02.03.2012 r.
S204
Odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do dnia 02.03.2037 r.

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl 

KZD Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy dwór Parcela
96-115 Nowy Kawęczyn

Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce

tel. 46 833 -36 -52
fax. 46 831-41-72
e-mail: kzd@kzd.com.pl
www.kzd.com.pl

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

NAWOJKA

01.04.1998 r. 
S 338

18.06.1998 r. 
S 41
Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

POEMAT

15.05.2012
S 876

 

16.04.2012
TS 232

Odmiana chroniona tymczasowym wyłącznym prawem na terenie Polski

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

KZD Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy dwór Parcela
96-115 Nowy Kawęczyn
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce

tel. 46 833 -36 -52
fax. 46 831-41-72
e-mail: kzd@kzd.com.pl
www.kzd.com.pl

POLANA

13.02.1991 r. 
S 218

18.04.1991 r. 
S 1

 Odmiana chroniona w Urzędzie Patentowym RP jako znak towarowy słowny POLANA, nr 258929 od dnia 28 sierpnia 2013 r.


Wyrobek Jan
Szkółka Jagoda
ul. Czarkowska 3
43-262 Radostowice
Licencja na terytorium Polski oraz w krajach UE, Serbii, Chile i USA do dnia 31.12.2016 r. , z prawem udzielania sublicencji poza granicami Polski
Agnieszka Kącka
Gospodarstwo Rolne, Kwalifikowana Szkółka Roślin Jagodowych
ul. Łąkowa 26
98-300 Wieluń
Licencja na terytorium Polski oraz w Republice Kirgiskiej, Armenii, Kosowie, Serbii, Ukrainie i Kazachstanie, do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji.
tel. 697 812 580
e-mail: tomasz-kacki@wp.pl
http://sadzonkitruskawek.republika.pl

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

POLESIE
 

08.02.2006 r. 
S 518

 

16.02.2006 r. 
S 141

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski 
do 15.02.2031 r.

 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.p

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

POLKA
 

24.01.2003 r. 
S 453

 

24.01.2003 r. 
S 98

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 23.01.2028 r.

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2030 r.

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

POLONEZ  15.05.2012
S 875 

16.04.2012
TS 231

Odmiana chroniona tymczasowym wyłącznym prawem
na terenie Polski

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

KZD Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy dwór Parcela
96-115 Nowy Kawęczyn

Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce

tel. 46 833 -36 -52
fax. 46 831-41-72
e-mail: kzd@kzd.com.pl
www.kzd.com.pl

RADZIEJOWA

15.03.2010 r.
S 847

 

16.02.2010 r.
TS 214
Odmiana chroniona
tymczasowym wyłącznym prawem
na terenie Polski

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski  do dnia 31.12.2018 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

KZD Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy dwór Parcela
96-115 Nowy Kawęczyn

Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce

tel. 46 833 -36 -52
fax. 46 831-41-72
e-mail: kzd@kzd.com.pl
www.kzd.com.pl

AKADEMIA ROŚLIN, Bartosz Spychalski,
ul. Parkowa 13, 83-300 Kartuzy
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2017 roku, bez prawa udzielania sublicencji

SOKOLICA 

15.03.2010 r.
S 848

 

16.02.2012 r.
TS 215
Odmiana chroniona
tymczasowym wyłącznym prawem
na terenie Polski

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski  do dnia 31.12.2018 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

KZD Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy dwór Parcela
96-115 Nowy Kawęczyn

Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce

tel. 46 833 -36 -52
fax. 46 831-41-72
e-mail: kzd@kzd.com.pl
www.kzd.com.pl
INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >

MAPA DOJAZDU