Malina

Odmiany maliny wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

BENEFIS
 

08.02.2006 r. 
S 521

 

16.02.2006 r. 
S 140

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
BESKID

13.02.1991 r. 
S 217

-

-

LASZKA
 

08.02.2006 r. 
S 522

 

16.02.2006 r. 
S 139

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

Szkółka Winorośli - Dariusz Mendel
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji
tel. +48 502-634-460
e-mail: mendel.dariusz@gmail.com

LITACZ 

02.03.2012
S592

 

02.03.2012 r.
S204
Odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do dnia 02.03.2037 r.

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl 

NAWOJKA

01.04.1998 r. 
S 338

-

-

POEMAT

01.03.2017
S 634

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2042 r.

UE 45348

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

POLANA

13.02.1991 r. 
S 218

18.04.1991 r. 
S 1

 Odmiana chroniona w Urzędzie Patentowym RP jako znak towarowy słowny POLANA, nr 258929 od dnia 28 sierpnia 2013 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

Szkółka Winorośli - Dariusz Mendel
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji

tel. +48 502-634-460
e-mail: mendel.dariusz@gmail.com

Piotr Kość
Grabie Polskie 27a
09 – 530 Gąbin
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji

tel. kom. 48 603 610 316
info@berryandmore.com

www.berryandmore.com

POLESIE

08.02.2006 r. 
S 518

16.02.2006 r. 
S 141

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski 
do 15.02.2031 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: 
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.p
Szkółka Winorośli - Dariusz Mendel
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji

tel. +48 502-634-460
e-mail: mendel.dariusz@gmail.com
POLKA
 

24.01.2003 r. 
S 453

 

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2030 r.

EU 14918

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski i poza jej granicami do dnia 31.12.2020 r., z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

POLONEZ  01.03.2017
S 635

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2042 r.

UE 45347

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2019 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

PRZEHYBA

04.03.2019 r.

S649

15.03.2019 r.
S 244

Odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.03.2044 r.

 

 Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski  do dnia 31.12.2019 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
RADZIEJOWA

24.02.2016
S 620

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2041 r.

UE 43226

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski  do dnia 31.12.2020 roku, z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

PU-H „Florexpol” Sp. z o.o.
ul. Poznańska nr 46, Jawczyce
05-850 Ożarów Mazowiecki
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2018 r., bez prawa udzielania sublicencji.

SOKOLICA 

24.02.2016
S 621

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2041 r.

UE 43227

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja na terytorium Polski  do dnia 31.12.2019 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce oraz na terytorium Ukrainy.
tel./fax. 018 445 84 10 - 11
e-mail: instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl

Szkółka Winorośli - Dariusz Mendel
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
Licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2020 r., bez prawa udzielania sublicencji

tel. +48 502-634-460
e-mail: mendel.dariusz@gmail.com