Podkładki gruszy

Podkładki gruszy wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa podkładki

Status prawny podkładki

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

BELIA

05.05.1994 r. 
S 239

-

-

DORIA

05.05.1994 r. 
S 240

-

-

ELIA

05.05.1994 r. 
S 238

-

-

PIGWA S1

02.01.1991 r. 
S 160

-

-