Wiśnia

Odmiany wiśni wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony 
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

GALENA 21.01.2013 r.
S 602
-  
KORAL

08.02.2006 r. 
S 512

16.02.2006 r. - S 145

Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

LUCYNA

14.04.1997 r. 
S 296

19.06.1995 r. - S 14

Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

MAZOWIA

17.02.2015 r.
S 609

11.02.2015 r.
S 221

Odmiana chroniona wyłącznym prawem
na terenie Polski do 11.02.2045 r.

 
SABINA

14.04.1997 r. 
S 297

-

-

WANDA

14.04.1997 r. 
S 295

-

-
INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >

MAPA DOJAZDU