Wiśnia

Odmiany wiśni wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa i ich status prawny

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony 
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

GALENA 21.01.2013 r.
S 602
-  
KORAL

08.02.2006 r. 
S 512

16.02.2006 r. - S 145

Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

LUCYNA

14.04.1997 r. 
S 296

19.06.1995 r. - S 14

Data skreślenia z KO 27.06.2014 r.

-

MAZOWIA

17.02.2015 r.
S 609

11.02.2015 r.
S 221

Odmiana chroniona wyłącznym prawem
na terenie Polski do 11.02.2045 r.

 
SABINA

14.04.1997 r. 
S 297

-

-

WANDA

14.04.1997 r. 
S 295

-

-