Specjalistyczne doradztwo

Poszczególne jednostki Instytutu Ogrodnictwa − PIB składają się z zespołów badawczych, które specjalizują się we wszystkich zagadnieniach związanych z produkcją ogrodniczą.

Wykwalifikowani pracownicy naukowi świadczą usługi doradcze z zakresu produkcji roślin ogrodniczych, biotechnologii, genetyki i hodowli twórczej, a także agrotechniki, fitopatologii, szkółkarstwa i ochrony zasobów genowych. W tematyce badań Instytutu znajduje się też nawadnianie roślin, uprawa grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, a także agroinżynieria.

Programy doradcze Instytutu Ogrodnictwa – PIB:

Serwis nawodnieniowy

HortiOchrona

Serwis Ochrony Roślin

Serwis Nawożeniowy