Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2006 r.

Pszczelnictwo

  1. Wprowadzenie do produkcji pszczelarskiej nowych metod zimowania rodzin pszczelich

  2. Użycie zmodyfikowanych dennicowych poławiaczy pyłku w gospodarce pasiecznej

  3. Wykaz gatunków owadów i roztoczy występujących w propolisie i ocena stopnia jego zanieczyszczenia przez te szkodniki

  4. Wykorzystanie murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) jako zapylacza towarowych plantacji rzepaku