Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2010 r.

Rośliny Ozdobne

  1. Sterowana mikoryzacja róż okrywowych w uprawie pojemnikowej

  2. Przydatność kilku gatunków róż do towarowej produkcji owocujących pędów wykorzystywanych jako materiał bukieciarski

  3. Wykrywanie i identyfikacja Phytophthora alni z prób środowiskowych

  4. Rozmnażanie Camellia japonica L. z wykorzystaniem technik in vitro

  5. Zwiększenie skuteczności fungicydów w ochronie roślin ozdobnych przez zastosowanie surfaktantu Silwet Gold