Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2011 r.

Rośliny Ozdobne

 1. Określenie składu substratów do ekstensywnych i intensywnych ogrodów dachowych z uwzględnieniem zmian ich właściwości fizycznych w trakcie uprawy

 2. Zastosowanie nawozów organicznych do poprawy warunków wzrostu drzew przy drogach i ulicach w miastach w warunkach zasolenia gleby

 3. Przydatność róż dziko rosnących do uprawy towarowej na zbiór owoców

 4. Poprawa tolerancji róż na niedobór wody za pomocą szczepionek mikoryzowych

 5. Actifos jako nawóz i związek minimalizujący występowanie fytoftorozy roślin

 6. Huwa-San TR-50 jako stymulator wzrostu i związek ograniczający rozwój zgorzeli  zgnilakowej 

 7. Solfan PK nawóz obniżający występowanie patogenów nalistnych

 8. Optymalizacja terminu zwalczania szkodników w szkółkach na podstawie sumy temperatur efektywnych i czasu kwitnienia roślin wskaźnikowych

 9. Rozmnażanie liliowca (Hemerocallis x hybrida) in vitro

 10. Nowe cytokininy – pochodne benzyloaminopuryny w rozmnażaniu perukowca

 11. Określenie pozbiorczej jakości i trwałości roślin ozdobnych na podstawie wrażliwości aparatu fotosyntetycznego