Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2015 r.
Sadownictwo

 1. Internetowa aplikacja do obliczania dawek wody lub czasu nawadniania roślin sadowniczych
 2. Internetowa platforma szacowania równomierności nawadniania
 3. Internetowy kalkulator do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej
 4. Internetowy kalkulator do obliczania strat ciśnienia w magistrali nawodnieniowej
 5. Internetowy system wspomagania decyzji nawodnieniowych
 6. 'Litacz' – nowa polska odmiana maliny czarnej
 7. 'Radziejowa' – nowa polska odmiana maliny
 8. 'Sokolica' – nowa polska odmiana maliny
 9. Wczesne odmiany brzoskwini o niepękających pestkach
 10. Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu i określania terminów zwalczania przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis)
 11. Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki
 12. 'Polonez' – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym
 13. 'Poemat' – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym