Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych w 2015 r.
Warzywnictwo

  1. Nowa odmiana mieszańcowa ogórka polowego SKW 1712
  2. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego – BIOREWIT
  3. Reakcja marchwi i chwastów na chlomazon stosowany z adiuwantem doglebowym Grounded
  4. Wykorzystanie mieszaniny chlomazonu z linuronem (HARRIER 295 ZC) do odchwaszczania marchwi
  5. Zastosowanie nowej formy użytkowej pendimetaliny (Stomp Aqua 455 CS) do odchwaszczania warzyw
  6. Zwalczanie pachówki strąkóweczki występującej na grochu przy wykorzystaniu sygnalizacji pojawienia się szkodnika