Ogloszenia IO - archiwum


Ogłoszenie

Ogłoszenie


Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości


Ogłoszenie


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż


OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka organu zarządzającego spółki kapitałowej, w której udziały posiada Instytut Ogrodnictwa


Ogłoszenie o przedłużeniu  terminu składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż


Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko kierownika produkcyjnego laboratorium in vitro (Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze)


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż


Ogłoszenie o bezprzetargowej sprzedaży pojazdów, maszyn i urządzeń


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zbędnego sprzętu

Ogłoszenie - przetarg pisemny

Ogłoszenie - tryb bezprzetargowy

Sprostowanie


Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalistka/Specjalista ds. Zamówień Publicznych


Ogłoszenie o zatrudnieniu


Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok


Ogłoszenie o naborze członków rady nadzorczej KZD


Ogłoszenie ustnego nieograniczonego przetargu


Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka rady nadzorczej spółki kapitałowej, udziały której posiada Instytut Ogrodnictwa


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości


Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż hotelu CODKO


Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków transportu


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego obejmującego sprzedaż


OGŁOSZENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ


Ogłoszenie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zbędnego sprzętu


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego


Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok


Audyt działalności statutowej Instytutu Ogrodnictwa, jako jednostki otrzymującej środki finansowe na działalność statutową

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7


Korekta do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2013

KOMUNIKAT Instytutu Ogrodnictwa w sprawie preparatu Huwa San TR-50


Uwagi dla producentów i eksporterów jabłek do Federacji Rosyjskiej dotyczące ochrony jabłoni w drugiej części sezonu
Wykaz dopuszczalnych substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach eksportowanych do Federacji Rosyjskiej


Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego w Puławach


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >