Pierwsze spotkanie Partnerów projektu BioHortiTech w Skierniewicach

Skierniewice , 16 stycznia 2023 r.

16-17 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze, stacjonarne spotkanie Partnerów międzynarodowego projektu BioHortiTech („Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops”), którego koordynatorem jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. W spotkaniu uczestniczyli goście z Wielkiej Brytanii (NIAB EMR), Hiszpanii (EURECAT) oraz Francji (GRAB), a także pracownicy Instytutu zaangażowani w realizację projektu i zaproszeni goście. Podczas spotkania zaprezentowane i przedyskutowane zostały wyniki dotychczas przeprowadzonych badań. Omówiono również plany dalszych prac związanych z projektem. Zaproszeni goście m.in. mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi inwestycjami IO-PIB: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej.