Powołanie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Warszawa, 22 listopada 2022 r.  

22 listopada 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta RP, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów, przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji.

Przewodniczącym rady został prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i Kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wybór Profesora Świergiela na tę zaszczytną funkcję, jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych, a także dla Instytutów nadzorowanych przez MRiRW. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów.