1

Zapytania ofertowe 2023

25/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

27/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa żywicy anionowymiennej w formie octanowej (1 op)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174652

24/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173904

23/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173548

21/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej

20/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego, homogenizatora, końcówki do homogenizatora oraz refraktometru

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171345

16/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

18/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia wód podziemnych do nawadniania pól i sadów doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach”

14/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego wózka akumulatorowego

13/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu polowego i ogrodniczego

10/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156594

8/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147857

7/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do biologii molekularnej

6/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, druków i innych materiałów biurowych II

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146876

1/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Usługa cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych zgodnie z Planem Urządzenia Lasu w Puławach z obowiązkiem zakupu pozyskanego drewna

2/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, druków i innych materiałów biurowych