Pracownicy IO-PIB honorowymi członkami Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy

Skierniewice, 23 listopada 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy nadano Pani dr hab. Elżbiecie Rozparze, prof. IO oraz Panu dr inż. Pawłowi Bielickiemu, Prezesowi Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. w Prusach tytuły Honorowych Członków tej organizacji. Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy jest najliczniejszą, zorganizowaną grupą zrzeszającą największych producentów materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych w naszym kraju. Pani Profesor i Panu Doktorowi gratulujemy wyróżnienia i tak zaszczytnej nominacji oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej, szczególnie tej na rzecz środowiska szkółkarskiego.