Skip to content

PROFI 3 Z MIKROORGANIZMAMI

BIOAKTYWNE PODŁOŻE DO UPRAWY WARZYW PROFI 3 Z MIKROORGANIZMAMI

Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 3 z mikroorganizmami zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe jest stosowane do uprawy roślin warzywnych oraz poprawy jakości gleby.

Numer zezwolenia

Decyzja MRiRW Nr P-880/19

Opis działania

Zastosowane podłoże organiczno-mineralne wzbogacone o pożyteczne mikroorganizmy wpływa na poprawę plonowania roślin, wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego, stanu odżywienia roślin warzywnych w składniki mineralne, wpływa korzystnie na dominację pożytecznej mikroflory glebowej oraz na poprawę jakości produkowanych plonów o walory pro-zdrowotne. Obecne w podłożu pożyteczne mikroorganizmy utrudniają kolonizację korzeni przez mikroorganizmy patogenne, stanowią konkurencję o pokarm dla organizmów patogenicznych, a także wydzielają substancje antybiotyczne hamujące rozwój patogenów glebowych oraz zwiększają odporność roślin i efektywność pobierania z gleby składników mineralnych, jak fosfor, azot cynk, miedź, żelazo, bor. Zastosowanie podłoża organiczno-mineralnego wzbogaconego mikrobiologicznie w połączeniu ze zredukowanym nawożeniem NPK wpływa na istotne zwiększenie stanu zdrowotnego roślin.

Skład podłoża

„Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 3 z mikroorganizmami” składa się  z torfu wysokiego z dodatkiem kredy , specjalistycznych nawozów , mineralnych NPK łatwo rozpuszczalnych w wodzie  oraz „Mikroorganizmów Skierniewickich” w postaci 2 gatunków grzybów strzępkowych: Trichoderma harzianum iTrichoderma asperellum wyizolowanych i zidentyfikowanych w Zakładzie Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Formulacja

Podłoże organiczno-mineralne

Dostępne opakowania

20L i 50L

Uwagi dotyczące stosowania

Podłoże organiczno-mineralne wzbogacone mikrobiologicznie może być stosowane do uprawy roślin warzywnych i innych gatunków roślin ogrodniczych oraz poprawy jakości gleby. W podłożu można bezpośrednio uprawiać rośliny o różnych wymaganiach pokarmowych.

Udostępnij na: