Skip to content

PROFI 4 Z MIKROORGANIZMAMI

BIOAKTYWNE PODŁOŻE DO UPRAWY WARZYW PROFI 4 Z MIKROORGANIZMAMI

Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 4 z mikroorganizmami zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe jest stosowane do uprawy roślin warzywnych oraz poprawy jakości gleby.

Numer zezwolenia

Decyzja MRiRW Nr P-879/19

Opis działania

Zastosowane podłoże organiczne wzbogacone o pożyteczne mikroorganizmy stymuluje wzrost i plonowanie roślin warzywnych poprzez korzystny wpływ na stan odżywienia roślin w składniki mineralne, poprawą stanu zdrowotnego roślin i ich odporności na stresy środowiskowe. Zawarte w podłożu pożyteczne grzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma wpływają na poprawę aktywności mikrobiologicznej gleby i zwiększają pulę pożytecznych mikroorganizmów z ukierunkowaniem na eliminację patogenów glebowych.

Skład podłoża

„Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 4 z mikroorganizmami” składa się z torfu wysokiego z dodatkiem kredy i piasku, specjalistycznego nawozu organicznego  oraz „Mikroorganizmów Skierniewickich” z SYMBIO-BANK-u IO-PIB, 2 gatunków grzybów strzępkowych: Trichoderma harzianum iTrichoderma asperellum, wyizolowanych i zidentyfikowanych w Zakładzie Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.Głównym kryterium wyboru 2 powyższych gatunków grzybów strzępkowych do mikrobiologicznego wzbogacenia podłoża była ich wysoka przeżywalność, wysokie tempo namnażania i kolonizacji podłoża oraz ograniczanie wzrostu grzybów patogenicznych.

Formulacja

Podłoże organiczne

Dostępne opakowania

20L i 50L

Uwagi dotyczące stosowania

Podłoże organiczne wzbogacone mikrobiologicznie może być stosowane w:

  • Komercyjnej uprawie roślin warzywnych do stymulacji wzrostu i plonowania roślin.
  • Biologicznej ochronie roślin warzywnych w ograniczaniu występowania chorób i szkodników.
  • Bioremediacji gleb poprzez korzystny wpływ na autochtoniczną mikroflorę gleby i immobilizację substancji toksycznych.
Udostępnij na: