Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w latach 2015-2020

 

 1. Zadanie nr 21: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska.
  Kierownik zadania: dr inż. B. Panasiuk
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Tytuł zmieniony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa z dnia 29 lipca 2015 roku.
  Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra. (Lp. 21)
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.

   

 2. Zadanie nr 22: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.
  Kierownik zadania: dr inż. D. Gerula
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.

   

 3. Zadanie nr 23: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
  Kierownik zadania: dr hab. M. Bieńkowska, prof. IO
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.

   

 4. Zadanie nr 24: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
  Kierownik zadania: mgr P. Węgrzynowicz
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.

   

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >