Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł: Nowoczesne i innowacyjne produkty w ramach kategorii baby food BABYFOOD
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny
Wykonawcy: Tymbark-MWS Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.04.2019
Nr umowy: RPWM.01.02.02-28-0007/017

Tytuł: Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach
(Realization by SOBEX Sp. z o.o. in Trzebicz a research project aimed at developing an innovative product
– a horticultural substrate with a unique composition and properties)
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Wykonawca: Sobex Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 03.09.2018 – 30.04.2020
Nr umowy: 5/PUiNRO/18

Tytuł: Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. łódzkiego
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: 18.01.2019 – 31.12.2021
Nr umowy: RPLD.05.04.01-10-0001/18-00

Tytuł projektu: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. łódzkiego
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu: dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 15.06.2019 – 31.03.2021
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >