Tytuł projektu: Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach
Tytuł projektu w języku angielskim: Realization by SOBEX Sp. z o.o. in Trzebicz a research project aimed at developing an innovative product - a horticultural substrate with a unique composition and properties
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Wykonawca: Sobex Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 03.09.2018 – 30.04.2020
Nr umowy: 5/PUiNRO/18

Opis:
Projekt dotyczy opracowania podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach. Zakłada również wytworzenie kompostu z odpadów biodegradowalnych, który zostanie wykorzystany do produkcji takiego podłoża. W Instytucie Ogrodnictwa w ramach realizacji projektu prowadzone będą badania dotyczące oceny właściwości fizyko-chemicznych i fizycznych komponentów kompostów oraz podłoży ogrodniczych w zakresie przydatności produktów odpadowych do tworzenia mieszanek kompostów oraz pozostałych komponentów przydatnych do mieszanek podłożowych. Zakres prac obejmuje również konsultacje i szkolenia w zakresie doboru i udziału komponentów w kompostach i podłożach; konsultacje i opinie dotyczące poprawności warunków i przebiegu kompostowania oraz doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu.

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >