Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Tytuł:Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń
(Protection of soil biodiversity condition the health of present and future generations)
Akronim: BIOGLEBA
Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu: dr B. Kowalska
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0082/16-00

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >