Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

Tytuł: Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej
(The family of innovative orchard tunnel sprayers with recovery of the spray)
Akronim: TUNELOWIEC
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawcy: BURY-MASZYNY ROLNICZE – Wojciech Bury, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr A. Godyń
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.05.2019
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1500/15

Tytuł: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją powietrza DIVENT
(An innovative double-fan sprayer with asymmetrically adjusted air discharge system)
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: „AGROLA” Zakład Handlowo-Produkcyjny Zdzisław Niegowski, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2020
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0006/17-00

Tytuł: Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami
(Development of a technology for producing high-quality, consumer-safe fruit and vegetables using new biopreparations to protect crops against diseases)
Akronim: BioSafeFood
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego, Intermag Sp. z o.o.
Kierownik projektu: prof. dr hab. P. Sobiczewski/dr hab. J. Puławska, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021
Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0100/17-00

Tytuł : Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek
(Innovative and mycoselective casing soil and mushroom compost to white button mushrooms cultivation)
Akronim: BIOMEX
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: MEXEO, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. Szumigaj-Tarnowska
Okres realizacji: 03.09.2017 - 30.10.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0829/16-00

Tytuł: Nowa technologia przemysłowej produkcji sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotanów i azotynów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: SMART VEGETABLES INNOVATION Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji: 03.01.2019 – 31.07.2022
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0808/17-00

Tytuł: Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego
Tytuł projektu w języku angielskim: Straddle carrier with a set of specialized machines for nursery plants production
Akronim: NOŚNIK
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawcy: ROLSAD, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. R. Hołownicki
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0096/18-00

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >