Tytuł projektu: Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek BIOMEX
Tytuł projektu w języku angielskim: Innovative and mycoselective casing soil and mushroom compost to white button mushrooms cultivation

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: MEXEO, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. Szumigaj-Tarnowska
Okres realizacji: 03.09.2017 - 30.10.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0829/16-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie metody produkcji selektywnej okrywy oraz podłoża do uprawy pieczarek. Plan badawczy obejmuje badania laboratoryjne, przemysłowe oraz rozwojowe polegające na ocenie skuteczności działania proponowanych substancji chemicznych w stosunku do chorób grzybowych i bakteryjnych pieczarki, ich oddziaływania na plonowanie pieczarki, a także środowisko naturalne i zdrowotność konsumenta. Projekt zakłada opracowanie dwóch patentów, obejmujących innowacyjne środki ochrony roślin w uprawie pieczarki oraz nowatorskie metody ich aplikacji do okrywy i kompostu pieczarkowego.

Pozytywne wyniki projektu mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności uprawy pieczarki oraz obniżenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez redukcję substancji chemicznych. Najważniejszym efektem będzie opracowanie technologii i uruchomienie produkcji w Polsce substancji czynnych i środków ochrony roślin dla pieczarkarstwa, ich zatwierdzenie oraz europejska rejestracja.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >