Tytuł projektu: Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją powietrza DIVENT
Tytuł projektu w języku angielskim:
An innovative double-fan sprayer with asymmetrically adjustedair discharge system
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: „AGROLA” Zakład Handlowo-Produkcyjny Zdzisław Niegowski, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.07.201731.10.2020
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0006/17-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego opryskiwacza sadowniczego z asymetryczną regulacją strumienia powietrza. Koncepcja opryskiwacza opiera się na systemie emisji strumienia powietrza wspomagającego nanoszenie środków ochrony roślin na drzewa, który produkowany jest przez dwa niezależnie napędzane i regulowane wentylatory. System taki pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów pracy opryskiwacza do opryskiwanych obiektów i warunków zewnętrznych, a zwłaszcza warunków pogodowych. To z kolei umożliwia istotne ograniczenie strat środków ochrony roślin i precyzyjne ich nanoszenie w koronach drzew, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla wykonawcy zabiegów oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >