Tytuł projektu: Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego NOŚNIK
Tytuł projektu w języku angielskim: Straddle carrier with a set of specialized machines for nursery plants production

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawcy: ROLSAD, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. R. Hołownicki
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0096/18-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego szczudłowego nośnika szkółkarskiego wraz z zestawem specjalistycznych maszyn. Nośnik będzie wyposażony w wyorywacz drzewek, opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza, narzędzia do uprawy międzyrzędowej oraz specjalistyczny rozsiewacz do nawozów. Rezultaty projektu stanowić będą nowy produkt nie tylko na rynku krajowym, lecz także w skali światowej, ponieważ w Polsce i w świecie nie produkuje się podobnych zestawów opartych na nośniku szczudłowym. Na podkreślenie zasługuje niskie zapotrzebowanie mocy (do 45 kW) oraz możliwość wyorywania 2 rzędów drzewek jednocześnie. Z kolei zastosowanie opryskiwacza PSP podniesie skuteczność ochrony szkółek przy ograniczonych do minimum zagrożeniach dla środowiska.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >