Europejski projekt TOPPS - Water Protection

Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych.
Projekt finansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation - ECPA)
Kierownik projektu z IO: dr G. Doruchowski, grzegorz.doruchowski@inhort.pl; tel. 510 057 144
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia – Zakład Agroinżynierii
Okres realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
Kraje realizujące projekt:
- kraje wiodące: Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska
- kraje uczestniczące: Grecja, Węgry, Holandia, Portugalia, Rumunia i Słowacja

TOPPS-Water Protection jest kolejnym trzyletnim projektem szkoleniowo-demonstracyjnym, realizowanym w ramach inicjatywy TOPPS, zapoczątkowanej w roku 2005 i finansowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA), które zrzesza i reprezentuje producentów środków ochrony roślin. Polskim partnerem współpracującym w ramach projektu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - PSOR

Projekt TOPPS-Water Protection realizowany jest przez instytucje naukowe, edukacyjne i doradcze oraz organizacje branżowe w 13 krajach UE. Jest to czwarta edycja projektów z serii TOPPSS (TOPPS-LIFE Environment [2005-2008], TOPPS-EOS [2009-2010], TOPPS-PROWADIS [20011-2014]), których nadrzędnym celem była ochrona wody przed zanieczyszczeniami przez środki ochrony roślin pochodzące ze źródeł miejscowych, powstających głównie na terenie gospodarstw, oraz źródeł obszarowych, wynikających ze znoszenia i spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Szczegółowym celem projektu jest aktualizacja i konsolidacja materiałów szkoleniowych i narzędzi instruktażowych opracowanych w trakcie realizacji poprzednich edycji projektów TOPPS, oraz ich zintegrowane wykorzystanie do wdrażania dobrych praktyk stosowania środków ochrony roślin, poprzez organizację i przeprowadzenie seminariów, szkoleń i demonstracji dla doradców i naukowców, oraz przedstawicieli administracji, przemysłu i organizacji branżowych.

W toku projektów TOPPS opracowano Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony Roślin w celu ograniczenia zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, zaoferowano zróżnicowane w formie materiały szkoleniowe (ulotki, prezentacje, filmy) służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin, oraz udostępniono w internecie interaktywne narzędzia wspomagania decyzji, także w wersji polskiej: EOS - Environmentally Optimized Sprayer (www.topps-eos.org) do oceny opryskiwaczy pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska i DET - Drift Evaluation Tool (www.topps-drift.org) do oceny ryzyka znoszenia środków ochrony roślin.

POBIERZ materiały szkoleniowe: broszury, ulotki, filmy i aplikacje.

Przebieg projektu:

 

PUBLIKACJE

W ramach projektu TOPPS Water Protection opracowano m.in. nowe Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony Roślin na potrzeby szkoleń dla doradców rolniczych:

 

 • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami miejscowymi. Wydanie III – uzupełnione i poprawione, ISBN 978-83-89800-70-1, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015, 96 s. POBIERZ
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu wody w wyniku znoszenia środków ochrony roślin, ISBN 978-83-89800-70-1, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2016, 100 s. POBIERZ
 • Stanowiska bioremediacyjne – Bezpieczne zagospodarowanie pozostałości, ISBN 978-83-89800-77-0, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2017, 62 s. POBIERZ
 • Instrukcja polowa – Spływ powierzchniowy. ISBN 978-83-89800-71-8, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015, 28 s. POBIERZ
 • Poster (roll-up) – Właściwości gleby. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015. POBIERZ


UPOWSZECHNIANIE

Dobre Praktyki Ochrony Roślin na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami są przedmiotem działalności upowszechnieniowej w formie:

 •  szkoleń teoretyczno-praktycznych dla specjalistów  ODR - Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz dystrybutorów i przedstawicieli regionalnych producentów środków ochrony roślin,
 • seminariów dla studentów i nauczycieli akademickich oraz specjalistów PIORiN - Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • pokazów polowych dla rolników organizowanych przez różne organizacje w ramach dni pola

 

Szkolenia i seminaria nt. „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem” zorganizowane w ramach projektu TOPPS Water Protection:

 

Lp.

Data

Miejsce

Liczba uczestników

SZKOLENIA

1

29.09.2015

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubań

26

2

01.10.2015

Zach.-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice

32

3

07.10.2015

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk

38

4

09.10.2015

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Marszew

28

5

13.10.2015

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szepietowo

38

6

15.10.2015

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola

43

7

18.05.2016

Gospodarstwo Sadownicze, Lewiczyn (INTERRA – Syngenta)

26

8

27.09.2016

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Boguchwała

35

9

29.09.2016

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliczewice

39

10

04.10.2016

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wrocław

40

11

06.10.2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mikołów

29

12

25.09.2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bratoszewice

31

13

28.09.2017

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poświętne

30

14

10.07.2018

Gospodarstwo Sadownicze, Lewiczyn (INTERRA – Syngenta)

18

RAZEM

453

SEMINARIA

1

21.03.2016

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

296

2

24.05.2016

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

254

3

22.11.2016

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

320

4

06.12.2016

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

284

5

07.12.2016

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

198

6

04.04.2017

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wrocław

38

7

23.10.2017

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Katowice

36

8

27.10.2017

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

82

9

05.12.2017

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanisyuczny w Siedlcach

126

10

19.12.2017

Uniwersytet Rzeszowski

182

RAZEM

1 816

POKAZY POLOWE

1

25.05-23.06.2015

Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania rozpylaczy niskoznoszeniowych

3200

2

6-30.06.2016

Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania niskoznoszeniowych parametrów pracy opryskiwacza

3000

3

09.06.2016

Dzień Buraka Cukrowego, Łętowo – pokaz mycia opryskiwacza

200

4

30.05-29.06.2017

Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania niskoznoszeniowych parametrów pracy opryskiwacza

2800

5

29.05-26.06.2018

Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania dwustrumieniowych rozpylaczy eżektorowych

2600

RAZEM

11 800


 

Program szkoleń obejmuje:

 •  prezentacje:

 - Zanieczyszczenia miejscowe – ryzyko występowania, metody zapobiegania, regulacje prawne

 - Znoszenie środków ochrony roślin – istota zjawiska, metody ograniczania, narzędzia wspomagania decyzji, regulacje prawne

 - Spływ powierzchniowy i erozja gleby – ocena ryzyka zjawisk i metody jego ograniczania

 - Ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin

 •  demonstrację metod ograniczających znoszenie z użyciem opryskiwacza polowego,
 • eksperyment polowy polegający na pomiarze znoszenia cieczy użytkowej dla różnych parametrów roboczych opryskiwacza (typ rozpylaczy, wysokość belki polowej),
 • ćwiczenia polowe polegające na określeniu miejscowego ryzyka spływu powierzchniowego na podstawie właściwości gleby oraz ukształtowania i elementów krajobrazu.

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów drukowanych oraz pendrivy z prezentacjami, filmami, aplikacjami komputerowymi i materiałami w formie elektronicznej.

 

Szkolenia nt.
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem
WYKŁADY
DEMONSTRACJE I EKSPERYMENTY POLOWE NAD ZNOSZENIEM CIECZY
ĆWICZENIA POLOWE: OCENA WŁAŚCIWOŚCI GLEB I RYZYKA SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO

 

TOPPS ACADEMY

Akademia TOPPS to rozszerzony międzynarodowy kurs szkoleniowy omawiający szczegółowo metody zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skaże miejscowych i obszarowych. Kilkudniowe zajęcia obejmują pogłębione wykłady oraz intensywne ćwiczenia praktyczne. Kursy TOPPS ACADEMY organizowane są na Uniwersytecie w Turynie, Włochy i prowadzone przez kluczowych wykonawców projektu TOPPS. Uczestnikami kursów są pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z produkcją, rejestracją i stosowaniem środków ochrony roślin.

W ramach projektu TOPPS Water Protection zorganizowano trzy kursy:

 • 15-18 czerwca 2015
 • 25-27 października 2016
 • 22-24 maja 2018

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >