Projekt europejski TOPPS-PROWADIS

 

Protect water from diffuse sources (Ochrona wody przed skażeniami rozproszonymi)

Finansowanie: ECPA – Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Rodzaj projektu: szkoleniowo-demonstracyjny
Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2014
Cel i zakres projektu: TOPPS-PROWADIS jest trzyletnim (2011-2014) projektem szkoleniowo- demonstracyjnym, finansowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) i realizowanym przy udziale 14 partnerów z 7 krajów UE. Projekt koncentruje się na ochronie wody przed zanieczyszczeniami obszarowymi, wynikającymi ze znoszenia cieczy użytkowej oraz spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Szczegółowym celem projektu jest  opracowanie materiałów i narzędzi instruktażowych oraz organizacja szkoleń i pokazów, prezentujących dobre praktyki, które polegają na wdrażaniu środków i metod ograniczania ryzyka podczas stosowania środków ochrony roślin.
TOPPS-PROWADIS jest kontynuacją projektu TOPPS (2005-2008), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE Environment i ECPA, którego celem było podniesienie świadomości użytkowników środków ochrony roślin i ograniczenie ryzyka powstawania zanieczyszczeń miejscowych, oraz projektu TOPPS-EOS (2009-2010), finansowanego przez ECPA i mającego na celu ocenę opryskiwaczy według kryteriów ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin. W toku tych projektów opracowano Kodeks Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (DPOOR), interaktywne narzędzie do oceny opryskiwaczy pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska oraz zróżnicowane w formie materiały szkoleniowe służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin.
Partnerzy: 14 instytucji z 7 krajów:
 
Instytucja Kraj
Arvalis Institute du Vegetal, Bogneville
Cemagref, Lyon
French Vine Institute (IFV), Davany
Francja
University Turin (DEIAFA)
University Turin (Agroselviter)
Włochy
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
Polska
Danish Agricultural Advisory Service, Aarhus Dania
Landesanstalt für Landwirtschaft Bayern, Freising
Julis Kühn Institut
Niemcy
Crop Protection Service – Aragon, Zaragossa
University Polytechnica Catalunya, Barcelona
Hiszpania
Inagro , Rumbeke Belgia
European Crop Protection Association Bruksela
 Budżet całkowity:  2,1 mln EUR (ECPA + udział własny partnerów)
 Koordynator IO: dr Grzegorz Doruchowski, Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia
grzegorz.doruchowski@inhort.pl
tel. 510 057 144

 

Aplikacje internetowe

http://topps-drift.org/

Ocena ryzyka znoszenia środków ochrony roślin w określonej sytuacji pogodowej i polowej oraz z zastosowaniem określonej techniki opryskiwania
(wybierz wersję w języku polskim)

http://www.topps-eos.org/

Ocena opryskiwaczy w aspekcie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin i zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym i obszarowym
(wybierz wersję w języku polskim)


Materiały do pobrania

FILMY

Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy polowe i sadownicze
(22 min)    Wersja HD (mp4 - 2,06GB)     Wersja HD (avi - 541MB)
Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy polowe
(9 min)     Wersja HD (mp4 - 863MB)     Wersja HD (avi - 222MB)
Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy sadownicze
(13 min)    Wersja HD (mp4 - 1,24GB)     Wersja HD (avi - 340MB)

BROSZURY

 

ZNOSZENIE
Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Zapobieganie znoszeniu środków ochrony roślin
2013
Ulotka
Zapobieganie znoszeniu środków ochrony roślin
2013
SPŁYW POWIERZCHNIOWY, DRENAŻ i WYMYWANIE
Poradnik Dobrej Praktyki
Spływ powierzchniowy i erozja
2013
Ulotka
Spływ powierzchniowy i erozja
2013
  Instrukcja polowa
SPŁYW POWIERZCHNIOWY
2015
  Poster
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
2015
DRENAŻ + WYMYWANIE
Dobre Praktyki w celu ograniczenia
zanieczyszczenia wody środkami ochrony
roślin w wyniku drenażu i wymywania
2019
   
ZANIECZYSZCZENIA MIEJSCOWE
Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami
miejscowymi
Wydanie III - poprawione i uzupełnione
2015
Ulotka
Zapobieganie zanieczyszczeniom miejscowym
2009
Poradnik
Mycie opryskiwaczy
2009
Poradnik
Organizacja pokazów DPOOR
2009
BIOREMEDIACJA
Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin Stanowiska bioremediacyjne
Bezpieczne zagosodarowanie pozostałości 2016
   

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >