1

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

FINANSOWANE PRZEZ MRIRW OD 2021

Kwota dotacji na 2022 r. dla 4 zadań: 1 006 000,00 zł

Kwota dotacji na 2021 r. dla 4 zadań: 1 006 000,00 zł

Zadanie nr 21: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra.
Kierownik zadania: dr inż. B. Panasiuk
Sprawozdanie za 2021 r.
Sprawozdanie za 2022 r.

Zadanie nr 22: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.
Kierownik zadania: dr hab. D. Gerula
Sprawozdanie za 2021 r.
Sprawozdanie za 2022 r.

Zadanie nr 23: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: dr hab. M. Bieńkowska, prof. IO
Sprawozdanie za 2021 r.
Sprawozdanie za 2022 r.

Zadanie nr 24: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: mgr inż. P. Węgrzynowicz
Sprawozdanie za 2021 r.
Sprawozdanie za 2022 r.

ZREALIZOWANE

Kwota dotacji na lata 2015−2020 dla 4 zadań: 5 790 000,00 zł

Zadanie nr 21: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska.
Kierownik zadania: dr inż. B. Panasiuk
Okres realizacji: 2015-2020
Sprawozdanie za 2015 r.
Sprawozdanie za 2016 r.
Tytuł zmieniony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa z dnia 29 lipca 2015 roku.
Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra. (Lp. 21)
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie za 2020 r.

Zadanie nr 22: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.
Kierownik zadania: dr inż. D. Gerula
Okres realizacji: 2015-2020
Sprawozdanie za 2015 r.
Sprawozdanie za 2016 r.
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie za 2020 r.

Zadanie nr 23: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: dr hab. M. Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 2015-2020
Sprawozdanie za 2015 r.
Sprawozdanie za 2016 r.
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie za 2020 r.

Zadanie nr 24: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: mgr P. Węgrzynowicz
Okres realizacji: 2015-2020
Sprawozdanie za 2015 r.
Sprawozdanie za 2016 r.
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie za 2020 r.