Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego 2010

Badania nad poprawą efektywności produkcji ekologicznej materiału szkółkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem roślin jagodowych