Zadanie 1.3. Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków

Cel i opis zadania

Wykaz publikacji i materiałów promocyjnych:

Sprawozdanie 2017 - streszczenie

Lisek J. 2017. Winorośl na działce. Działkowiec, 3: 36-37.

Kruczyńska D.E., Rutkowski K.P., Matulska A. 2017. Characteristic of some pear varieties of Polish origin derived from the gene bank of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. Międzynarodowa konferencja naukowa „CROP DIVERSIFICATION IN A CHANGING WORLD – Mobilizing the green gold of plant genetic resources”, EUCARPIA Genetic Resources, Montpellier, Francja, 8-11 maja 2017 r.

Poster: Characteristic of some pear varieties of Polish origin derived from the gene bank of the Research Institute of Horticulture, Poland

Olas-Sochacka M. 2017. Cryopreservation of shoot tips of garlic (Allium sativum L.) genetic resources by vitrification. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „CROP DIVERSIFICATION IN A CHANGING WORLD – Mobilizing the green gold of plant genetic resources”, EUCARPIA Genetic Resources, Montpellier, Francja, 8-11 maja 2017 r.

Poster: Cryopreservation of shoot tips of garlic (Allium sativum L.) genetic resources by vitrification

Sitarek M., Machlańska A. 2017. Pomological characteristic of some apricot cultivars well adapted to Polish climate. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „CROP DIVERSIFICATION IN A CHANGING WORLD – Mobilizing the green gold of plant genetic resources”, EUCARPIA Genetic Resources, Montpellier, Francja, 8-11 maja 2017 r.

Poster: Pomological characteristic of some apricot cultivars well adapted to Polish climate

Sprawozdanie 2016 - streszczenie

Sitarek M. 2016. Evaluation of some peach cultivars in the genotype collection of Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Poland. III International Symposium on Horticulture in Europe, 17-21 October, 2016, Chania, Greece. Programme and Book of Abstracts: T3-P24.

Poster: Evaluation of some peach cultivars in the genotype collection of Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Poland

Sitarek M., Wójcik-Seliga J. 2016. Valuable blackberry cultivars tested in Rubus collection at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Poland. III International Symposium on Horticulture in Europe, 17-21 October, 2016, Chania, Greece. Programme and Book of Abstracts: T3-P65.

Poster: Valuable blackberry cultivars tested in Rubus collection at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Poland

Chojnowski M., Fu-Dostatny D., Małuszyńska E., Kotlińska T., Kruczyńska D.E. 2016. Quality of seeds of tomato accessions collected in the framework of National Programme of Genetic Resources Conservation in Poland. International Scientific Conference, 18-20 October, 2016, Piešťany, Slovak Republic. Book of Abstracts: 42.

Kruczyńska D.E., Rutkowski K.P., Matulska A., Chojnowski M. 2016. Fruit quality of some local apple cultivars, derived from gene bank of Research Institute of Horticulture, Poland. International Scientific Conference 18-20 October, 2016, Piešťany, Slovak Republic. Book of Abstracts: 73.

Poster: Fruit quality of some local apple cultivars, derived from gene bank of Research Institute of Horticulture, Poland

Olas-Sochacka M. 2016. Cryobank of garlic (Allium sativum L.) genetic resources in Poland. International Scientific Conference 18-20 October, 2016, Piešťany, Slovak Republic. Book of Abstracts: 81.

Poster: Cryobank of garlic (Allium sativum L.) genetic resources in Poland

Lisek J. 2016. Odmiany do naszych winnic (cz. I). Sad Nowoczesny, 8: 50-53.

Hodun G., Hodun M. 2016. Ekspedycje – pierwszy krok do zachowania dawnych odmian drzew owocowych. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 28.

Prezentacja: Ekspedycje – pierwszy krok do zachowania dawnych odmian drzew owocowych

Sitarek M. 2016. Kolekcje roślin sadowniczych utrzymywane w IO w Skierniewicach. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 29.

Prezentacja: Kolekcje roślin sadowniczych utrzymywane w IO w Skierniewicach

Machlańska A., Sitarek. M. 2016. Ocena długości aparatów szparkowych i wielkości ziaren pyłku jako jedna z metod identyfikacji odmian roślin ogrodniczych. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 38.

Poster: Ocena długości aparatów szparkowych i wielkości ziaren pyłku jako jedna z metod identyfikacji odmian roślin ogrodniczych

Olas-Sochacka M. 2016. Kolekcja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.). Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 40.

Poster: Kolekcja zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.)

Wójcik-Seliga J. 2016. Różnorodność gatunków i form w kolekcji Rubus prowadzonej w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r., Materiały Konferencyjne: 53.

Poster: Różnorodność gatunków i form w kolekcji Rubus prowadzonej w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Lisek A., Lisek J. 2016. Ocena zróżnicowania genetycznego odmian winorośli zgromadzonych w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy użyciu technik analizy DNA. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016, Materiały Konferencyjne: 290.

Poster: Ocena zróżnicowania genetycznego odmian winorośli zgromadzonych w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy użyciu technik analizy DNA

Sprawozdanie 2015 - streszczenie

Olas-Sochacka M., Kotlińska T. 2015. International cryobank of the genus Allium. Monographs of Botanical Gardens, vol. 2: 35-39.

Korzeniewska A., Pikała P., Kaźmińska K., Niemirowicz-Szczytt K. 2015. Zróżnicowanie zawartości karotenoidów w owocach wybranych odmian Cucurbita maxima Duch. i Cucurbita moschata L. w warunkach klimatycznych Polski. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska”, Wrocław, 14-16 września 2015, Streszczenia prac: 99.

Wójcik-Seliga J., Wójcik-Gront E.  2015. Hybrid berry cultivars in the genus Rubus tested in the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. Monographs of Botanical Gardens, vol. 2: 83-85.


Zadanie 1.7 - Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych

Cel i opis zadania

Wykaz publikacji i materiałów promocyjnych:

Sprawozdanie 2017 - streszczenie

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny sadownicze. Czereśnia

Broszura: Dawne odmiany do ogrodów przydomowych. Rośliny ozdobne. Botaniczne gatunki tulipanów

Głowacka A., Rozpara E. 2017. Charakterystyka pomologiczna niemieckich odmian czereśni w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Annales UMCS, sec. E Agricultura. Vol. 72(4): 57-66.

Matysiak B. 2017. Róża owocowa. Działkowiec 12: 34-35.

Ulotka: Kolekcja wieloletnich dzikich gatunków z rodzaju Allium

Sitarek M., Machlańska A. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian brzoskwini: ‘Harko’, ‘Harnaś’, ‘Inka’, ‘Redhaven’, ‘Reliance’, ‘Saturn’

Sitarek M., Machlańska A. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian moreli: ‘Benda’, ‘Dobrzyńska’, ‘Harcot’, ‘Późna z Morden’, ‘Wczesna z Morden’, ‘Węgierska Wczesna’

Matysiak B. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian róży: ‘Chopin’, ‘Kazimierz Walter’, ‘Konstancin’, ‘Kórnik’, ‘Venrosa’

Głowacka A. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian wiśni: ‘Fanal’, ‘Hiszpanka Późna’, ‘Kerezer’, ‘Książęca’, ‘Meteor’, ‘Montmorency’, ‘Sokówka Nowotomyska’, ‘Włodzimierska’, ‘Wołyńska’, ‘Wróble

Głowacka A. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian śliwy: ‘Anna Späth’, ‘Biała Śliwa’, ‘Brzoskwiniowa’, ‘Emma Leppermann’, ‘Fryga’, ‘Kirka’, ‘Królowa Wiktoria’, ‘Książę Walii’, ‘Lowanka’, ‘Mirabelka z Nancy’, ‘Opal’, ‘Renkloda Althana’, ‘Renkloda Ulena’, ‘Renkloda Zielona’, ‘Stanley’, ‘Węgierka Łowicka’, ‘Węgierka Wczesna’, ‘Węgierka Włoska’, ‘Węgierka Zwykła’, ‘Żniwka’

Wójcik-Seliga J. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian jeżyny: ‘Black Butte’, ‘Boysen’ lub ‘Boysenberry’, ‘Čačanska Bestrna’, ‘Logan’ lub ‘Loganberry’, ‘Oregon’, ‘Orkan’, ‘Tayberry’, ‘Tummel’ lub ‘Tummelberry’

Wójcik-Seliga J. 2017. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian maliny: ‘Bristol’, ‘Canby’, ‘Malling Jewel’, ‘Malling Seedling’, ‘Meeker’, ‘Norna’, ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Poranna Rosa’, ‘Veten’

Sprawozdanie 2016 - streszczenie

Ulotka: Olas-Sochacka M. 2016. Czosnek pospolity (Allium sativum L.)

Głowacka A. 2016: Czy tylko ‘Łutówka’? Działkowiec 7: 42-43.

Kołtowski Z. 2016. Pożytki pszczele - być albo nie być dla pszczelarza. II Ogólnopolska Konferencja „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły", Warszawa, 8 kwietnia 2016 r., Materiały Konferencyjne: 33-36.

Kołtowski Z. 2016. Konspekt do szkolenia pogłębiającego wiedzę pszczelarską – wykorzystanie roślin miododajnych zgromadzonych w kolekcjach. Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, oddział Poświętne, Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza, Ciechanów, 12 marca 2016r., 8 s.

Głowacka A. 2016. Stare odmiany czereśni. Działkowiec 1: 30-31.

Głowacka A. 2016. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian czereśni: 'Bladoróżowa', 'Büttnera Czerwona', 'Czarna z Turwii', 'Elton', 'Fromma Czarna', 'Grolka Biała', 'Gubińska Czarna', 'Hedelfińska', 'Jaboulay', 'Kanarkowa', 'Kozerska', 'Kunzego', 'Lotka Trzebnicka', 'Rivan', 'Sercówka Nieszawska', 'Sercówka z Wąsewa', 'Turska', 'Wawelska', 'Wolska', 'Żółta Jakubowski'

Sprawozdanie 2015 - streszczenie

Hodun M. 2015. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian jabłoni: 'Antonówka Półtorafuntowa', 'Jakub Lebel', 'Kantówka Gdańska', 'Kosztela', 'Kronselska', 'Krótkonóżka Królewska', 'Malinowa Oberlandzka', 'Pepina Parkera', 'Reneta Kulona', 'Złota Reneta'

Hodun G. 2015. Atlas odmian – ulotki informacyjne odmian gruszy: 'Bera Biała', 'Bergamotka Złocista', 'Cytrynówka', 'Dobra Szara', 'Faworytka', 'Kongresówka', 'Królewna', 'Krzywka', 'Salisbury', 'Żyfardka'

Ulotka: Olas-Sochacka M. 2015. Szalotka (Allium cepa L.var. aggregatum G.Don)INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >