Publikacje-Obszar II

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU II

Zadanie 2.1: Doskonalenie specjalistycznych maszyn i technologii sadowniczych celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

  • Białkowski P., Wawrzyńczak P. 2012. Ograniczyć zużycie paliwa. MPS-Sad 2/2012.
  • Białkowski P., Wawrzyńczak P., Konopacki P., Rabcewicz J. 2012. Preliminary study on fuel usage in fruit productions in Poland. 2nd Sym. Horticulture in Europe, France, 1-5 July 2012, pp. 67-68.

Zadanie 2.2: Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych

  • Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A. 2011. Influence of mulch on rainfall interception in apple orchard. Scientific Works of the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkystė Ir Daržininkystė 30(2): 15-21.
    http://www.cabdirect.org/abstracts/20123048791.html

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >