Publikacje-Obszar IV

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU IV


Zadanie 4.1: Opracowanie metod ekologicznej produkcji owoców


Zadanie 4.2: Opracowanie technologii ekologicznej produkcji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

 • Bielicki P., Rozpara E. 2010. Investigation on the improvement of pear tree quality in the nursery by using the pro-ecological methods. XI Inter. Pear Sym., Neuquen, Argentyna, 23-26 November 2010, p.  69.
 • Bielicki P., Badowska-Czubik T., Rozpara E. 2011. Szkodniki utrudniające produkcję drzewek śliwy w szkółce prowadzonej metodami ekologicznymi. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56(3): 23-26.
  http://www.pimr.poznan.pl/biul/2011_3_BBR.pdf

Zadanie 4.3: Opracowanie metod ekologicznej produkcji nasiennej roślin ogrodniczych i uszlachetniania materiału siewnego

 • Janas R., Grzesik M. 2009. Poprawa wartości siewnej nasion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) metodą kondycjonowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 539: 239-246.
  http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/images/stories/Zeszyty/2009/539/cz1/28-.pdf
 • Janas R. 2011. Produkcja nasienna rokietty siewnej i jej właściwości prozdrowotne. Mat. Konf. Nauk. – Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych, Zakopane 7-11 lutego 2011, s. 257-258.
 • Grzesik M., Janas R., Górnik K., Romanowska-Duda Z. 2012. Biologiczne i fizyczne metody stosowane w produkcji i uszlachetnianiu nasion. J. Res. Appl. Agric. Eng. 57(3): 147-152.
  http://www.pimr.poznan.pl/biul/2012_3_27GJG.pdf       

Zadanie 4.4: Opracowanie metod ekologicznej produkcji pszczelarskiej


Zadanie 4.5: Monitorowanie jakości wody i gleby w głównych rejonach upraw warzyw pod osłonami i ich zastosowanie dla optymalizacji nawożenia i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska


 Zadanie 4.6: Dobór gatunków i odmian warzyw do uprawy ekologicznej oraz ocena jakości materiału siewnego

 • Babik I., Babik J., Sabat T. 2010. Przydatność odmian warzyw dyniowatych do uprawy ekologicznej. Ogólnopol. Konf. Upowszechnieniowa – Nauka Praktyce, Skierniewice, Instytut Warzywnictwa, 2010, s. 15-19.
 • Babik J., Kaniszewski S., Babik I. 2011. Przydatność gatunków i odmian warzyw do uprawy ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56(3): 15-19.
  http://www.pimr.poznan.pl/biul/2011_3_BKB.pdf

Zadanie 4.7: Monitoring skażeń mikrobiologicznych i mikotoksycznych warzyw produkowanych w gospodarstwach ekologicznych

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >