Publikacje-Obszar IV

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU IV


Zadanie 4.1: Opracowanie metod ekologicznej produkcji owoców


Zadanie 4.2: Opracowanie technologii ekologicznej produkcji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych


Zadanie 4.3: Opracowanie metod ekologicznej produkcji nasiennej roślin ogrodniczych i uszlachetniania materiału siewnego


Zadanie 4.4: Opracowanie metod ekologicznej produkcji pszczelarskiej


Zadanie 4.5: Monitorowanie jakości wody i gleby w głównych rejonach upraw warzyw pod osłonami i ich zastosowanie dla optymalizacji nawożenia i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska


 Zadanie 4.6: Dobór gatunków i odmian warzyw do uprawy ekologicznej oraz ocena jakości materiału siewnego


Zadanie 4.7: Monitoring skażeń mikrobiologicznych i mikotoksycznych warzyw produkowanych w gospodarstwach ekologicznych