Publikacje-Obszar V

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU V


 Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE (2008-2013)

  • Miszczak A. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach z sadów prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej. 55 Ogólnopol. Konf. Ochr. Rośl. Sadow. – Integrowana ochrona roślin sadowniczych przepustką do przyszłości, Ossa, 15-16 lutego 2012, s. 76-79.
  • Prezentacja: SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012
  • Miszczak A. 2013. Stosowanie środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych w świetle urzędowej kontroli przeprowadzonej w 2012 roku. 56 Ogólnopol. Konf. Ochrony Roś. Sadow., Ossa, 14-15 lutego 2013, s. 53-58.
  • Prezentacja: SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Zadanie 5.2: Opracowanie i doskonalenie nowych metod badania jakości produktów pszczelich

  • Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Waś E., Kachaniuk K. 2010. Chromatography analysys of carbohydrates used in quality control of honeys. Int. Sym. Authenticity and Qality of Bee Products and the 2nd World Sym. Honeydew Honey, Chania, Creta, 7-9 April 2010, p. 45.
  • Waś E., Rybak-Chmielewska H, Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D., 2011. Charakterystyka miodów odmianowych. III. Miód wrzosowy (Calluna vulgaris L.) J. Apic. Sci. 55 (1): 129-136.
    http://www.jas.org.pl/jas_55_1_2011_14.pdf

Zadanie 5.3: Monitoring strat podczas przechowywania warzyw pochodzących z produkcji konwencjonalnej i zrównoważonej oraz rozwój nowych technologii pozbiorczych i przechowalniczych dla ich ograniczenia i zachowania wysokiej jakości i wartości odżywczej warzyw


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >