Projekty finansowane przez NCN

 Projekty badawcze krajowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 

 1. Zagrożenie roślin uprawnych przez Xanthomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xanthomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „HARMONIA 9” Narodowego Centrum Nauki (2018 – 2021)
  Umowa nr: UMO-2017/26/M/NZ9/01024
  Kierownik z IO: dr Monika Teresa Kałużna

 2. Molekularne podstawy patogenezy i taksonomia bakteryjnych i grzybowych patogenów borówki wysokiej, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 13” Narodowego Centrum Nauki (2018 - 2021)
  Umowa nr: UMO-2017/25/B/NZ9/01565
  Kierownik z IO: dr Monika Teresa KałużnaProjekty Zrealizowane


 

 1. Analiza zróżnicowania genetycznego nowych w Polsce wirulentnych szczepów Venturia inaequalis - sprawcy parcha jabłoni - oraz identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy (2014 - 2017)
  Umowa nr: UMO-2013/09/B/NZ9/02343
  Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

 2. Występowanie, identyfikacja i charakterystyka grzybów, bakterii, wirusów i fitoplazm porażających wiśnie i czereśnie oraz rola owadów w przenoszeniu fitoplazm (2013 - 2016)
  Umowa nr: UMO-2013/08/M/NZ9/00138
  Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

 3. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce (2011 - 2015)
  Umowa nr: UMO-2011/01/B/NZ9/01750
  Kierownik projektu: dr hab. M. Cieślińska

 4. Charakterystyka molekularna izolatów wirusa jamkowatości pnia jabłoni oraz zastosowanie aptamerów do ich wykrywania (2012-2015)
  Umowa nr: UMO-2011/03/B/NZ9/01680
  Kierownik projektu: dr Beata Komorowska

 5. Identyfikacja genów Erwinia amylovora włączanych podczas procesu infekcji i rozwoju choroby (zarazy ogniowej) (2013-2016)
  Umowa nr: 2012/05/B/NZ0/03455
  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO

 6. Charakterystyka molekularna wirusa zielonej pierścieniowej pstrości czereśni (CGRMV) i wirusa rdzawej nekrotycznej pstrości czereśni (CNRMV) oraz opracowanie i ocena przydatności metody HRM do ich wykrywania (2010-2013)
  Umowa nr 1167/B/P01/2010/38
  Kierownik projektu: dr Beata Komorowska
   
 7. Badania nad występowaniem i charakterystyką molekularną fitoplazm porażających jabłoń oraz rolą miodówek w przenoszeniu fitoplazmy proliferacji jabłoni w Polsce (2010-2013)
  Umowa nr 600/N-COST/09/2010/0
  Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

 8. Odzyskiwanie elagotanin z wybranych ubocznych produktów przetwórstwa owoców
  z rodziny różowatych (Rosaceae) (2011-2013)
  Umowa nr 3601/B/P01/2010/39
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogusław W. Król (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
  Wykonawca w IO: dr Artur Miszczak

 9. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających winorośl uprawną
  w Polsce (2010-2013)
  Umowa nr 0252/B/P01/2010/39
  Kierownik projektu: mgr Tomasz Golis

 10. Regulacja procesów wzrostu, rozwoju i metabolizmu wtórnego u grzybów z rodzaju Verticillium i Alternaria w warunkach in vitro i in vivo przez gumy wytwarzane w owocach drzew pestkowych (2010-2013)
  Umowa nr 0782/B/P01/2010/39
  Kierownik projektu: dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak
   
 11. Odporność mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) na insektycydy z wybranych grup chemicznych (2011-2014)
  Umowa nr: 7800/B/P01/2011/40
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak
   
 12. Innowacyjne technologie wykorzystania metabolitów glonów i eliminacji nawozów sztucznych w ekologicznej produkcji roślin energetycznych oraz ochronie środowiska (2011-2014)
  Umowa nr 1029/B/P01/2011/40
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

 13. Rola czynników hormonalnych, środowiskowych i aktywności systemu antyoksydacyjnego w regulacji tworzenia pędów i procesów starzenia pelargonii (Pelargonium x hortorum i Pelargonium x hederaefolium) in vitro (2011-2014)
  Umowa nr: 7267/B/P01/2011/40
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Wojtania

 14. Żurawina wielkoowocowa (Vaccinum macrocarpon Ait.) – możliwości uprawy w zależności od warunków środowiskowych i modyfikacji agrotechnicznych (2011-2014)
  Umowa nr: 7325/B/P01/2011/40
  Kierownik projektu: dr hab. Eugeniusz Szwonek, prof. IO

 15. Ochrona pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach przed białą zgnilizną wywoływaną przez grzyb Mycogone perniciosa (2011-2014)
  Decyzja Nr 7331/B/P01/2011/40
  Kierownik projektu: dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

 16. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce (2011-2014)
  Umowa nr UMO-2011/01/B/NZ9/01750
  Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

 17. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2013)
  Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
  Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

 18. Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2012)
  Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
  Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

 19. Interakcja kwasu jasmonowego (JA) i benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotianu S-metylu (BTH),
  w indukowaniu reakcji odpornościowych na patogeny i szkodniki jabłoni (2009-2012)
  Umowa nr 2086/B/P01/2009/37
  Kierownik projektu: dr Wojciech Warabieda

 20. Wpływ surowca i technologii produkcji na jakość mętnych soków i półkoncentratów śliwkowych (2010-2011)
  Umowa nr 0263/B/P01/2010/70 IUVENTUS PLUS, MNiSW
  Kierownik projektu: dr Monika Mieszczakowska-Frąc

 21. Zastosowanie integrowanych metod profilaktyki i zwalczania chorób bakteryjnych
  wywołanych przez Pseudomonas spp., Pseudomonas tolaasii i Janthinobacterium agarici-damnosum w uprawie Agaricus bisporis (Lange) Imbach (2008-2011)
  Umowa nr 3151/B/P01/2008/34
  Kierownik projektu: dr hab. Jan Szymański, prof. IO

 22. Patogeniczne grzyby Cladobotryum spp. w uprawie pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach i możliwości ich zwalczania metodą integrowaną (2009-2012)
  Umowa nr 0909/B/P01/2009/36
  Kierownik projektu: dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO

 23. Opracowanie metody formulacji aktywnych mikroorganizmów do zastosowania w biologicznej ochronie roślin (2009-2012)
  umowa nr 1190/B/P01/2009/37
  Kierownik projektu: dr Magdalena Szczech

 24. Porównanie metod otrzymywania podwojonych haploidów marchwi (2009-2011)
  Grant promotorski
  Umowa nr N N310079336
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka

 25. Elicytacja metabolitów wtórnych w grzybni Fusarium oxysporum f. sp. tulipae (2008-2011)
  Umowa nr 0282/B/P01/2008/34
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Saniewski

 26. Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych (2008-2011)
  Umowa nr 3220/B/P01/2008/35
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

 27. Zastosowanie szoku termicznego, kondycjonowania oraz wybranych substancji podczas pęcznienia nasion słonecznika zwyczajnego w celu uodpornienia roślin na chłód (2009-2012)
  Umowa nr 0894/B/P01/2009/36
  Kierownik projektu: dr Krzysztof Górnik

 28. Wpływ fluroprimidolu na zużycie wody, nawozów mineralnych oraz na rozwój chorób i szkodników w uprawie chryzantem (2009-2012)
  Umowa nr 0858/B/P01/2009/36
  Kierownik projektu: dr Anna Pobudkiewicz

 29. Ocena przydatności wybranych kompozycji biopolimerowych do ograniczenia patogenów glebowych i kształtowania mikoflory gleby na potrzeby ograniczenia występowania patogenów glebowych (2010-2012)
  Umowa nr N N310 102136
  Kierownik projektu: dr inż. Antoni Niekraszewicz (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi)
  Podwykonawca w IO: prof. dr hab. Leszek Orlikowski

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >