Regionalne Programy Operacyjne

Wysokowydajne i w pełni zautomatyzowane urządzenie do termicznego zamykania opakowań z owocami jagodowymi dla obrotu detalicznego
ZGRZEWARKA
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Krzysztof Antosiak PHU KRISSTAL, Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO – PIB: dr hab. Paweł Konopacki
Okres realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2023
Nr umowy: RPLD.01.02.02-10-0052/21-00

Tytuł projektu: Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa
Akronim: PromIO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Działanie 2.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr W. Kiszczak
Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2023
Nr umowy: RPLD.02.02.02-10-0018/20-00

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)
Akronim: CIZTO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu z IO – PIB: prof. dr hab. Dorota Konopacka
Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO.
Okres realizacji: 01.03.2022 – 31.12.2023
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0003/21-00

Tytuł projektu: Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych
Akronim: LFPPO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr Krzysztof Rutkowski
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.03.2023
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0001/20

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań nad własnościami jabłka czerwonomiąższowego i opracowanie receptur z jego działaniem
Akronim: RedApple
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Wykonawca: Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.K.
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. M. Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.01.2023
Nr umowy: 1/HPP/2020

ZREALIZOWANE

Tytuł projektu: Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych
Akronim: OPTIVENT
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Wykonawca: „BURY – MASZYNY ROLNICZE” Wojciech Bury
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO- PIB: dr hab. G. Doruchowski, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2020 − 31.12.2022
Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie prac badawczych z dn. 25.06.2020

Tytuł: Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego
Akronim: RCBO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: 18.01.2019 – 18.05.2022
Nr umowy: RPLD.05.04.01-10-0001/18-00

Tytuł projektu: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych
Akronim: CPPO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 15.06.2019 – 28.02.2022
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00

Tytuł: Nowoczesne i innowacyjne produkty w ramach kategorii baby food BABYFOOD
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny
Wykonawcy: Tymbark-MWS Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr hab. D. Konopacka
Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.04.2019
Nr umowy: RPWM.01.02.02-28-0007/017

Tytuł: Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach
(Realization by SOBEX Sp. z o.o. in Trzebicz a research project aimed at developing an innovative product
– a horticultural substrate with a unique composition and properties)
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Wykonawca: Sobex Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 03.09.2018 – 30.04.2020
Nr umowy: 5/PUiNRO/18