Skip to content

Projekty finansowane przez MEiN

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

PRZECHOWYWANIE NASIENIA TRUTNI PSZCZOŁY MIODNEJ GWARANCJĄ UTRZYMANIA PULI GENOWEJ PSZCZÓŁ O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI HODOWLANEJ I UŻYTKOWEJ

Nazwa programu: zadanie zlecone przez MEiN
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 17.08.2022 – 31.12.2023
Kwota dotacji: 1 500 000
Nr umowy: MEiN/2022/DPI/1813

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE

Nazwa programu: Rozwój czasopism naukowych
Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 2022 – 2024
Kwota dotacji: 96 000,00zł
Nr umowy: RCN/SP/0438/2021/1

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF HORTICULTURAL RESEARCH

Nazwa programu: Rozwój czasopism naukowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Orlikowska
Okres realizacji: 2022 – 2024
Kwota dotacji: 65 000,00zł
Nr umowy: RCN/SP/0439/2021/1

CENTRUM INFORMACJI I DOSKONALENIA WIEDZY O OWADACH ZAPYLAJĄCYCH

Nazwa programu: Nauka dla Społeczeństwa
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Splitt
Okres realizacji: 2022 – 2024
Kwota dotacji: 1 729 740,00zł
Nr umowy: NdS/547976/2022/2023

Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia wód podziemnych do nawadniania pól i sadów doświadczalnych
Nazwa programu: Inwestycyjne (działalność naukowa)
Kierownik projektu: mgr Bogusław Kuc
Okres realizacji: 29.12.2022 – 28.12.2024
Nr umowy: 7346/IB/SN/ 2022

PROJEKTY Zrealizowane

Nowoczesna, niezawodna i bezpieczna infrastruktura informatyczna do wspierania badań naukowych
Nazwa programu: Inwestycyjne (działalność naukowa, Infrastruktura informatyczna LAN)
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: Tomasz Viscardi
Okres realizacji: 2021 – 2022
Nr umowy: 7260/II/SN/2021

Roboty budowlane, melioracyjne, zakup sprzętu do usunięcia zniszczeń spowodowanych przez nawałnice
Kierownik projektu: mgr Bogusław Kuc
Okres realizacji: 2021
Kwota dotacji: 605 100,00 zł
Nr umowy: 7269/IB/SN/2021

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii − przebudowa wnętrz budynku laboratoryjno-biurowego − etap III
Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Okres realizacji: 2020-2021,
Kwota dotacji: 1 697 671,56 zł
Nr umowy: 7114/IB/SN/2020

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii – etap II – przebudowa wnętrz hali doświadczalnej
Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Okres realizacji: 2019-2020
Kwota dotacji: 2 143 000,00 zł
Nr umowy: 6973/IB/SN/2019

Cytometr przepływowy nowej generacji do analizy materiału roślinnego oraz mikrobiologicznego
Kierownik projektu w IO: dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
Okres realizacji: 2020
Kwota dotacji: 477 670,50 zł
Nr umowy: 7105/IA/SN/2020

Udostępnij na: