BioHortiTech

BioHortiTech

Tytuł projektu (pol.): Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych

Tytuł projektu (ang.): Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Nazwa programu: SusCrop – ERA-NET

Koordynator projektu: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Koordynator projektu z IO: dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO

Okres realizacji: 1.04.2021 – 31.03.2024

Nr umowy: SUSCROP/II/BioHortiTech/01/2021

Opis:
Projekt BioHortiTech ma na celu wprowadzenie nowych technologii w ogrodnictwie, opartych na zastosowaniu nowo opracowanych bio-inokulantów i żywej ściółki dla poprawy wzrostu i ochrony roślin sadowniczych i warzywnych. Planowane jest zintegrowanie działania mikroorganizmów, olejków eterycznych i roślin zielnych (żywe ściółki). Badania interdyscyplinarne obejmują międzynarodową współpracę pomiędzy ekspertami z dziedziny biotechnologii, chemii, mikrobiologii, ochrony roślin i uprawy, w systemach zintegrowanych i organicznych.

Głównymi celami projektu są:

  • poprawa techniki formulacji i wydajności bio-inokul zawierających mikroorganizmy lub olejki eteryczne;
  • poszerzenie wiedzy na temat dynamiki ekologicznej mikroorganizmów używanych w formie bio-inokul;
  • stosowanie ściółkowaniem roślinami zielnymi (żywe ściółki) w integrowanych i ekologicznych systemach uprawy, w różnorodnych warunkach środowiskowych/klimatycznych;
  • ocena możliwości integracji i efektywności działania bio-inokul wraz z żywymi ściółkami w uprawach sadowniczych i warzywniczych.