Better tree health

Tytuł projektu: “Poprawa zdrowia drzew pestkowych”
Tytuł projektu w języku angielskim: “Better tree health”
Nazwa programu: Norwegian Research Council
Instytucja finansująca: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Noregia
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO
Okres realizacji: od 01.01.2019 - 31.08.2022
Nr umowy: Better tree health

Opis:
Projekt „Better Tree Health” obejmuje badania prowadzone w Norwegii, Polsce, Finlandii i Chile. W ramach projektu zostanie pozyskana wiedza na temat srebrzystości liści śliwy, raka bakteryjnego czereśni i śliwy oraz dziurkowatości liści drzew pestkowych.
Zarówno srebrzystość liści, jak i rak bakteryjny są chorobami, które sprawiają duże trudności, mimo że były intensywnie badane przez dziesięciolecia. Założeniem tego projektu jest budowanie wiedzy ponad granicami państwowymi, pozyskanie nowej wiedzy na temat odmian, w powiązaniu do systemu uprawy i lokalnego klimatu. Nowa wiedza na temat chorób wraz z testowaniem nowych metod ochrony i dobrej agronomii poprawi ochronę sadów pestkowych drzew owocowych przed ważnymi gospodarczo chorobami.
Przedmiotem badań prowadzonych w Polsce jest rak bakteryjny drzew pestkowych powodowany przez bakterie należące do kompleksu gatunków Pseudomonas syringae, choroby szczególnie szkodliwej w chłodniejszych warunkach klimatycznych, a także trudnej do ograniczania ze względu na niewielki asortyment środków chemicznych. Tematyka badań obejmuje możliwości ochrony wiśni, czereśni i śliwy przed tą chorobą za pomocą preparatów miedziowych, określenie wielkości populacji bakterii P. syringae – sprawcy raka bakteryjnego, na liściach drzew oraz obserwacja rozwoju symptomów w różnych systemach produkcji owoców.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >