ProtectLife

Tytuł projektu: Zapobieganie zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin ze źródeł miejscowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych specjalistów upowszechniania wiedzy ProtectLife
Tytuł projektu w języku angielskim: Prevention of Water Contamination from Point Sources with Plant Protection Products by Improving Extension Specialists' Vocational Competences ProtectLife
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Erasmus +
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.12.2017-30.11.2019
Nr umowy: 2017-1-TR01-KA202-045641

Opis:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk postępowania ze środkami ochrony roślin w Turcji. Rola polskiego partnera, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych będących wynikiem udziału w europejskich projektach TOPPS oraz przeprowadzeniu dla partnerów tureckich szkoleń dotyczących metod zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym oraz konsultacji przy tworzeniu materiałów szkoleniowych i aplikacji internetowej dla tureckich użytkowników środków ochrony rośli i służb doradczych.

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >