Skip to content

Metodyki szkółkarskie do rozporządzenia MRIRW

Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera:Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach jabłoni (Malus spp.) – Ms.28.01.Baw_kor_jab

Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera: Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach gruszy i pigwy (Pyrus spp. i Cydonia oblonga) – Ms.29.01.Baw_kor_gr_pig

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego na obecność węgorków (Aphelenchoides spp.) na truskawce i poziomce – Ms.30.01.Wegorki

Metodyka pobierania prób z plantacji matecznych na obecność wielkopąkowca porzeczkowego – (Cecidophyopsis ribis) na porzeczce czarnej – Ms.31.01.wp

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na jabłoni – Ms.32.01.fj

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na gruszy i pigwie – Ms.33.01.fgp

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na moreli – Ms.34.01.fm

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na czereśni ptasiej i antypce – Ms.35.01.fca

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na śliwie domowej i śliwie japońskiej – Ms.36.01.fsdsj

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na brzoskwini – Ms.37.01.fb

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na jabłoni – Ms.21.02.Erw_jab

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na gruszy i pigwie – Ms.27.01.Erw_gp

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność Pseudomonas syringae pv. morsprunorum na moreli

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Czereśnia i wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) i wiroidów – Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Morela i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Śliwa domowa, Śliwa japońska i gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora – Jabłoń

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Colletotrichum acutatum

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora cactorum

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Czereśnia, Wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki 

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Grusza, Jabłoń i Pigwa

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów – Grusza, Jabłoń i PigwaMetodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.)

Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Leszczyna

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Orzech włoski

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Leszczyna

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szkółkarskich

Udostępnij na: