1

Metodyki szkółkarskie do rozporządzenia MRIRW

Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na jabłoni (Ms.27.01)

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na gruszy i pigwie (Ms.28.01)

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność Pseudomonas syringae pv. morsprunorum na moreli

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Czereśnia i wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) i wiroidów – Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Morela i gatunki używane jako jej podkładki

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Śliwa domowa, Śliwa japońska i gatunki używane jako ich podkładki

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora – Jabłoń

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Colletotrichum acutatum

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora cactorum

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Czereśnia, Wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki 

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Grusza, Jabłoń i Pigwa

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów – Grusza, Jabłoń i PigwaMetodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.)

Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp.

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Leszczyna

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Orzech włoski

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Borówka wysoka i Żurawina

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Truskawka

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Leszczyna

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szkółkarskich