PUBLIKACJE NAUKOWE

 
Insects and mites-pests of bee-bread stored in honey combs.
Chmielewski W.
2003
J. Apicult. Sci. 47(2): 87-92
pierzga,owady,roztocze
"Integrowana ochrona truskawek przed chorobami. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych nt. ""Współczesne ogrodnictwo i jakość życia"", Kraków, 9-11 września 2003:."
Meszka B.,Bielenin A.
2003
Folia Hort., Suplement 2003/1: 544-546
truskawka,ochrona roślin,produkcja integrowana,choroba roślin
Interaction of methyl jasmonate and ethephon in gum formation in tulip bulbs. 1st Conference of The Polish Society for Plant Experimental Biology, Olsztyn, 3-6 September 2003.
Saniewski M.,Ueda J.,Miyamoto K.,Okubo H.,Puchalski J.
2003
Polish Journal of Natural Sciences, Supl. 1/2003: 146-147
tulipan,cebula,jasmoniany,gumy
Interaction of metyl jasmonate and 1-aminocyclopropane -1-carboxylic acid (ACC) in regulation of some physiological processes in uncooled and cooled tulip bulbs.
Saniewski M.,Kawa-Miszczak L.,Węgrzynowicz-Lesiak E.,Miszczak A.,Ueda J.,Miyamoto K.
2003
Acta Hort., 624: 233-241
tulipan,cebula,jasmoniany
Interwencyjne działanie wybranych fungicydów w zwalczaniu parcha jabłoni.
Broniarek-Niemiec A.,Bielenin A.
2003
Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 11: 121-126
jabłoń,parch jabłoni,preparat,fungicydy
In vitro proliferation and rhizogenesis of tranagenic strawberry carrying maize IAA-glucose synthetase gene (iaglu).
Wawrzyńczak D.,Sowik I.,Michalczuk L.
2003
Acta Hort. 616: 449-452
truskawka,gen,roślina transgeniczna
Isolation, cloning and sequencing of nucleoprotein gene of gerbera isolate of tomato spotted wilt virus (TSWV).
Korbin M.,Komorowska B.,Wawrzyńczak D.
2003
Phytopathol. Pol. 27: 45-54
gerbera,wirus plamistości brązowej pomidora
Isolation, cloning and sequencing of nucleoprotein gene of gerbera isolate of tomato spotted wilt virus (TSWV).
Korbin M.,Komorowska B.,Wawrzyńczak D.
2003
Phytopathol. Pol. 27: 45-54
wirus TSWV,gerbera,choroba roślin,gen,wirus plamistości brązowej pomidora
Karyology of nine lily genotypes.
Marasek A.,Orlikowska T.
2003
Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica 45/2: 165-174
lilia,genotyp
Klasyfikacja siły wzrostu nowych klonów podkładek jabłoni.
Jakubowski T.
2003
Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 488 (cz.I) 2002: 437-441
jabłoń,podkładka,klon hodowlany,wzrost roślin

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >