PUBLIKACJE NAUKOWE

Advanced drift reduction in orchard spraying.
Wenneker M., Nieuwenhuizen A.T., Zande J.C. van de, Balsari P., Doruchowski G., Marucco P.
2012
Aspects Appl. Biol. 114: 421-428
znoszenie, sad, opryskiwacz


A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment interactions on the vitality and performace of honey bee colonies: experimental design and trait evaluation.
Costa C., Büchler R., Berg S., Bieńkowska M., Bouga M., Bubalo D., Charistos L., Le Conte Y., Drazic M., Dyrba W., Fillipi J., Hatjina F., Ivanova E., Kezic N., Kiprijanovska H., Kokinis M., Korpela S., Kryger P., Lodesani M., Meixner M., Panasiuk B., Pechhacker H., Petrov P., Oliveri E., Ruottinen L., Uzunov A., Vaccari G., Wilde J.
2012
J. Apic. Sci. 56(1): 147-158
interakcje genetyczno-środowiskowe, pszczoła miodna, żywotność, wydajność, podgatunki pszczół


Alternaria black spot of crucifers: Symptoms, importance of disease, and perspectives of resistance breeding.
Nowicki M., Nowakowska M., Niezgoda A., Kozik E.
2012
Veg. Crops Res. Bull. 76: 5-19
alternarioza roślin kapustowatych, hodowla odpornościowa, symptomy


Antraknoza borówki wysokiej, występowanie, szkodliwość i możliwości zwalczania.
Meszka B., Bielenin A.
2012
Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 52(1): 88-91
Antraknoza, borówka wysoka, szkodliwość, podatność odmian, zwalczanie


Aphids (Aphidoidea) associated with ornamental grasses (Poaceaea).
Łabanowski G., Soika G.
2012
Aphids and others hemipterous insects 18: 21-36
roślina ozdobna, mszyce


Application of Phytoremediation in Restoring Sustainable Development to the Environment: Economic and Soil Conditions.
Pszczółkowski W., Romanowska-Duda Z., Pszczółkowska A., Grzesik M., Wysokińska Z.
2012
Comp. Economic Res. Central and Eastern Europe 15(3): 37-55
environment, sustainable development, phytoremediation, środowisko, rozwój zrównoważony, fitoremediacja


Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods ? Preliminary Studies.
Adamiak A., Zdunek A., Kurenda A., Rutkowski K.P.
2012
Sensors-Basel 12: 3215-3227
Biospeckle, apple, bull’s eye rot, shelf life, jabłka, gorzka zgnilizna, symulowany obrót towarowy


Application of the House of Quality case study: consumer oriented product development of dried fruit. [In:] The interdisciplinary ISAFRUIT-Vasco da Gama process and its resulting House of Quality method. Edited by: Luca Corelli Grappadelli, Pasquale Losciale & Lukas Bertschinger.
Kraszewska M., Sijtsema S.J., Jesionkowska K., Konopacka D.
2012
ISHS Scripta Horticulturae Number 16, Gent, Belgium: 41-53, ISSN 1813-9205, ISBN 978-90-6605-705-0
konsument, owoce suszone, jakość


A simple dual stain for detailed investigations of plant-fungal pathogen interactions.
Nowicki M., Lichocka M., Nowakowska M., Kłosińska U., Golik P., Kozik E.U.
2012
Veg. Crops Res. Bull. 77(2): 61-74
metoda podwójnego barwienia histochemicznego, patogen grzybowy, patogeniczność


Assessment of fire blight tolerance in apple based on plant inoculations with Erwinia amylovora and DNA markers.
Nybom H., Mikiciński A., Garkava-Gustavsson L., Sehic J., Lewandowski M., Sobiczewski P.
2012
Trees – Structure and Function 26(1): 199-213
jabłoń, zaraza ogniowa Apple, DNA marker, Erwinia amylovora, Fire blight, Malus domestica, Plant inoculation