Fotoreportaż - Szkolenie z identyfikacji agrofagów, część II „Aktualne informacje o zagrożeniu przez muszkę plamoskrzydłą – Drosophila suzuki Matsumura, metody monitoringu, rozpoznawanie”