OBSZAR TEMATYCZNY 5 - UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA RZECZ POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI SEKTORA OGRODNICZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Wielkość produkcji ogrodniczej daje Polsce czołową pozycję wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na duże znaczenie ekonomiczne tego działu dla polskiej gospodarki jest niezbędne ciągłe analizowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji ogrodniczej oraz upowszechnianie i wdrażanie wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji badań.

Podstawowym celem realizacji zadania jest podniesienie poziomu wiedzy doradców i producentów rolnych działających w sektorze ogrodniczym, pszczelarzy, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa oraz specjalistów pracujących na różnych szczeblach zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Będzie przekazywana wiedza o innowacyjnych rozwiązaniach dla poprawy konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych, uwzględniających wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ochronę środowiska naturalnego. Zadanie ma na celu transfer wiedzy o integrowanej ochronie roślin ogrodniczych lub Integrowanej Produkcji Roślin i ograniczaniu ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin zgodnie z najważniejszymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz wdrożenie tych metod do praktyki przez producentów, doradców rolniczych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Realizacja zadania może przyczynić się do tego, że mieszkańcy obszarów wiejskich zaangażowani w produkcję żywności pochodzenia roślinnego świadomie i dobrowolnie będą przestrzegali ustalonego standardu dobrej praktyki ochrony roślin ogrodniczych w poczuciu odpowiedzialności i solidarności z rolnikami w innych państwach. Celem realizacji zadania jest także upowszechnianie najnowszej wiedzy na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających.

Zadanie 5.1 - Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >